Zdrowie i Uroda

Darmowe artykuły do przedruku

Historia medycyny średniowiecznej

nullMedycyna średniowieczna silnie związana była z chrześcijaństwem, które jednocześnie ufundowało jej podstawy filozoficzne. Nowa religia rozwijała się na terenach podupadającego już Cesarstwa Rzymskiego i już około III w. naszej ery zaczęła przeżywać gwałtowny rozkwit. Wiązało się to z wprowadzeniem nowych idei, dość obco brzmiących dla ucha Rzymianin – takich jak miłość bliźniego.

Cierpienie i grzeszne ciało

Całkowitemu przeorientowaniu ulega również stosunek do cierpienia. Odtąd nabiera ono znaczenia, staje się droga do zbawienia. Znój życia może zostać wynagrodzony po śmierci życiem wiecznym. Spadkobierca myśli Platona , rzymski filozof Plotyn pogłębia dualistyczny podział istoty ludzkiej na ciało i duszę. Nasza cielesna powłoka staje się więc więzieniem dla ducha, pełnym pokus i słabości… Zbiega się to z uzyskaniem przez chrześcijaństwo nowego statusu religii państwowej, ogłoszonego przez Konstantyna w 313 roku. Dorobek rzymskiej medycyny popada w zapomnienie, wraz z podupadającą gospodarką, opartą głównie na wymianie barterowej.

Skromne początki

Z inicjatywy nowej władzy papieskiej powstaje nowa struktura administracyjna, oparta na biskupstwach. Tworzone są szkoły powszechne a także zakony zajmujące się leczeniem chorych. Przy klasztorach powstają pierwsze szpitale, takie jak założony przez św. Benedykta Monte Cassino.

Szpitale

Organizowane przez kolejnych Papieży wyprawy krzyżowe i związane z nimi wojny powodują przyrost liczby rannych, którymi ktoś musi się zaopiekować. Tak powstają zakony szpitalników, z których dwa najsłynniejsze to Joannici i Lazaryci , a także współcześnie znani Bonifratrzy.
Jednym z największych szpitali był położony w pobliżu katedry Notre Dame Hôtel Dieu, ufundowany przez Ludwika XII w 1231 roku. Co ciekawe, działa on po dziś dzień. Chorych leczono za pomocą dość nietypowych metod, np. upuszczano krew by wywołać bezwład ciała, bito w ciemię by uspokoić. Szpitalnictwo i operacyjne leczenie wad zgryzu doczekały się nawet patronów – zostali nimi św. Damian i Kosma – chirurdzy i lekarze rzymscy leczący za darmo, zamordowani przez żołnierzy cesarza Dioklecjana.

Pierwsze uniwersytety

Innym ważnym zjawiskiem, związanym z historia medycyny było powstanie uniwersytetów. Słynny klasztor benedyktyński w Monte Cassino już w 560 roku gromadził i przepisywał starożytne dzieła. Jednak wiedza ta była zastrzeżona dla nielicznych. W roku 805 na uniwersytecie w Yorku zaczęto wykładać nowy przedmiot , zwany physica– protoplastę medycyny.
W czasach późniejszych standardem stało się funkcjonowanie 4 wydziałów: matematycznego, przyrodniczego, filozoficznego i medycznego. Podział ten obowiązywał przez wiele następnych wieków.

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *