Zdrowie i Uroda

Darmowe artykuły do przedruku

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego jest psychoterapia uzależnienia, natomiast postępowanie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię uzależnienia i jest nakierowane głównie na leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych psychoterapia alkoholizmu. Programy terapeutyczne, oparte są w większości na:
· podejściu terapii behawioralno-poznawczej
· idei i doświadczeniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Uuzaleznienie od alkoholu Jest to wędrówka w dwie strony. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka może w wyniku różnego rodzaju okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. (alkoholikowi) uda się trwale ograniczyć spożywanie alkoholu, a więc wrócić na stałe do picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód.alkoholik

Alkoholizm jest chorobą, która może dosięgnąć każdego. Kłopoty w pracy, problemy małżeńskie, to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, ludzie sięgają po alkohol. Z alkoholizm trudno poradzić sobie samemu.alkoholizm.Problemy z alkoholem można rozwiązać przy pomocy skutecznej psychoterapii uzależnienia od alkoholu, terapia choroby alkoholowej i hazardu jest skuteczna. alkoholizm

Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc: uzaleznienie od alkoholu

Podstawowe cele psychoterapii alkoholizmu to: leczenie alkoholizmu
– zachowanie trwałej abstynencji,
– poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,
– nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych bez alkoholu.Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii choroby alkoholowej to 18-24 miesiące. Pierwszy, podstawowy etap psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakładach odwykowych stacjonarnych i oddziałach dziennych trwa od sześciu do ośmiu tygodni. Cały cykl psychoterapii uzależnienia od alkoholu trwa do dwóch lat.

Comments are closed.