Zdrowie i Uroda

Darmowe artykuły do przedruku

Higieniczne mycie rąk

Higiena rąk jest podstawowym elementem zapobiegania zakażeniom zarówno pacjentów, jak i personelu medycznych. Ręce stanowią najważniejszą drogę przenoszenia drobnoustrojów, a ręce lekarza są najważniejszym, najprecyzyjniejszym i najczęściej używanym narzędziem.

Higieniczne mycie rąkW zakres walidacji procesu sterylizacji wchodzą: kwalifikacja fizyczna i mikrobiologiczna. Walidacja wskaźnikami biologicznymi jest potrzebna jeżeli budowa sterylizowanych materiałów uniemożliwia zastosowanie czujników fizycznych (np. małe otwory, szczeliny), przekroje narzędzi rurowych są tak niewielkie, że różnica temperatur pomiędzy gazami nie ulegającymi skraplaniu jest niewykrywalna, czynnik sterylizujący/sterylizowane materiały zawierają sole, które mogą rozpuszczać się w warstwie skroplin, skropliny zawierają substancje zmieniające wartość pH (np. inhibitory korozji) lub materiał narzędzi (aluminium) może reagować z wodą tworząc zasadowy tlenek wodoru

Do dezynfekcji powierzchni stosuje się preparaty (roztwory) wykazujące działanie dezynfekujące w czasie do 15 min. Cała dezynfekowana powierzchnia powinna być pokryta preparatem przez czas wymagany do uzyskania zamierzonego efektu dezynfekcyjnego.

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym pacjenci i personel narażeni są na zakażenia wywoływane drobnoustrojami przenoszonymi drogą krwi, występującymi na błonie śluzowej jamy ustnej, w tkankach twardych zębów, w miazdze zębowej, tkankach około wierzchołkowych i wydzielinie układu oddechowego pacjentów. Każdy pacjent może być nosicielem bakterii lub chorować na chorobę bakteryjną lub wirusową i może stanowić potencjalne źródło zakażenia.

Okres przechowywania nie zależy od metody sterylizacji. Po procesie sterylizacji materiał pozostaje jałowy do czasu skażenia go w czasie transportu, przechowywania lub przy wyciąganiu z opakowania. Prawdopodobieństwo skażenia materiału przy wyjmowaniu go z opakowania jest dużo większe.

Tags: ,

Comments are closed.