Zdrowie i Uroda

Darmowe artykuły do przedruku

Neuroterapia

Pod koniec lat 1960 i 1970 odkryto, że ludzie mogą naprawiać i wpływać na swoje fale mózgowe. Pierwsze prace badawcze polegały na treningach zwiększania udziału fal alfa w celu pogłębiania stopnia relaksacji, podczas gdy inne prace m.in. powstające na uniwersytecie UCLA skupiły się na epilepsji. Ta metoda trenowania fal mózgowych nazywa się EEG biofeedback albo neuronowym sprzężeniem zwrotnym.

Frank F. profesor neurologii w szkole medycznej Harvardu , podał w artykule wstępnym pisma Journal Clinical Electroencephalography ze stycznia 2000, że Neurofeedback „powinien odgrywać istotną, terapeutyczną rolę w wielu trudnych przypadkach. W mojej opinii, jeżeli jakakolwiek metoda leczenia czy rehabilitacji, pokazałaby tak szerokie widmo skuteczności to powinna być zaakceptowana do codziennego użytku”.

Ekscytujące jest to, że nawet kiedy kwestia jest natury biologicznej, to Neurofeedback jest teraz alternatywną metodą leczenia dla farmakoterapii. Najczęściej, w początkowym okresie osiągane zmiany są krótkotrwałe, lecz stopniowo wraz z kolejnymi, systematycznymi treningami, stają się trwałe i stałe. W zależności od zastosowanych metod, pierwsze zauważalne zmiany mogą być widoczne już po 15-20 sesjach treningowych.

Pacjent obserwuje na monitorze komputera specjalne plansze pokazujące w przystępnej formie aktywnośćelektryczną mózgu, jednocześnie słucha sygnałów z głośników komputera, które jako całość są elementami sprzężenia zwrotnego. Niektóre osoby będą wymagać zajęć wzmacniających częstotliwości lub amplitudy danych fal mózgowych w określonych okolicach mózgu. Inne będą potrzebować zajęć do redukcji częstotliwości i amplitud ich fal mózgowych.

Po wykonaniu badania QEEG i ustaleniu wytycznych do zajęć neurofeedback, najczęściej dwie elektrody aktywne umieszcza się na powierzchni głowy i jedną lub dwie na płatkach uszu jako elektrody odniesienia w celu rozpoczęcia neuroterapeutycznych sesji treningowych. Wraz z kontynuacją terapii, zajęć i ćwiczeń, prawidłowe, oczekiwane wzorce fal mózgowych są wzmacniane i zapamiętywane.

Comments are closed.